PM

Tid: Lørdag 14. desember kl 13:00

Frammøte: Fjordgløttveien, Hasle.

Startprosedyre

Startbukk er anvist ved samlingsplassen. Ingen startpost etter dette, start(null)bukk er startpost. Det er fri start fra kl 13:00 (mulighet å starte litt tidligere dersom alt er klart fra arrangør)

Kart i plastlommer ligger ved startbukk. Tas i startøyeblikket. Nybegynnere kan ta kartet litt før. I utgangspunktet startes pr hele minutt, men pga  evt stor deltakelse kan f.eks en antatt svakere løper starte f.eks. 20-30 sek etter en antatt sterkere. Bruk sjønn!  Sluttid for løper blir uansett mellom startbukk og målbukk. Det er selvbetjening ved startpost og løper sørger selv for å starte når det er ledig. Klokke ved start. Løse postbeksrivelser ved start.

Kart:

Hasle, utsnitt fra sprintbase Nydalens SK. Oppdateringer november 2019.

Målestokk 1:4000 Ekv 2m.

Kartutskrifter fra bra laserskriver og god kvalitet. Kartet følger ISSOM 2007, pga kartbasen var på denne normen. Ny sprintnorm, ISSprOM 2019, blir allmenn gjeldende fra 1.1.2020.  

Løype: 3,2km, 21 poster. Løypa inneholder hovedsakelig traseer der underlaget er asfaltert/grus, men det er også innslag av områder med park/gress o.l. Disse områdene overskrider ikke 25% av løypa.  Lengde på antatt raskeste løpsvei er ca 5,4km.

OBS! Det kan være litt trafikk på noen gjennomfartsveier i området, og det henvises til å vise normal varsomhet ved passering av disse. 

Alle klasser løper samme løype. Resultater og livelox kommer på eventor.

Resultater vil bli forsøkt lagt på eventor lørdag, dersom all data fra løpere er korrekte mhp brikkenr. Endringer i brikkenr ift påmelding må evt oppgis på arena. Om det er endel kluss, vil rasultater ikke være offisielle på eventor før søndag. Foreløpige resultater da på denne side. 

Etteranmelding mulig i eventor frem til fredag 13.desember kl 23.59. Etter dette kan man også melde seg på ved fremmøte på løpsdagen dersom kart igjen.

Løpsvgift: Kr 80 ved påmelding ordinær frist. Etteranmelding kr 80+20 = 100.-

Faktura ettersendes for løpere som representerer registrerte o-klubber og idrettslag tilsluttet NOF.  Løpere som løper for bedrift eller privat betaler ved fremmøte. Andre kan også betale ved fremmøte om ønskelig, alt blir notert. Vips eller kontant kan da benyttes. Vipps nr er oppgitt ved arena. Det disponeres et visst antall leiebrikker som kan leies for kr 30.

Parkering: Det er ikke mulig å parkere ved arena. Om noen må bruke bil, anbefales man å på forhånd undersøke sine muligheter. Kollektivt/sykkel anbefales hvis mulig.

Nærmeste T-banestasjon er Carls Berners Plass. Derfra 6-700m å gå opp Grensenveien-Frydenbergveien-Frydenbergbakken.

OBS! Det finnes antakeligvis  ikke toaletter på samlingsplass, det er evt bensinstasjon v Trondheimsveien ca 600m å gå.

Vel møtt.

Det håpes på oppholdsvær, men skulle det komme nedbør blir det anlagt tak på en uteplass m bord og benker på arenaen.