Innbydelse

Innbydelse  2019 

Tid: Lørdag 14. desember kl 13:00

Sted: Oslo sentralurbane strøk - Hasle/Løren/Sinsen & omegn

Fremmøte: Fjordgløttveien. Plass i søndre enden av gate.

 Link Kartanvisning

----

 

Velkommen til det 20'nde Ribbe & Loff (sentrum city race)

Frammøte: Hasle, Fjordgløttveien.

Start: I nærheten av samlingsplass, Fristart mellom 13 og ca15.                                                    (kanskje fra 12:30 dersom alt er klart fra arrangør)

Kart: Utsnitt fra Nydalens SK sin kartbase, Det er gjort oppgraderinger november 19 i løpstrasè.

         Målestokk 1:4000 Ekv 2m 

Løype: 3.0-3.5km

Klasser: Det er to hovedklasser, Damer sprint(D17) og Herrer sprint(H17). I tillegg er det opprettet egne klasser for H/D -16 og H/D60. Alle løper samme løype, for 16 og 60 års klassene er det valgrfritt om man vil løpe hovedklasse eller aldersklasse.

Påmelding: I eventor innen onsdag 11.desember kl. 23.59. Etteranmelding mulig i eventor frem til fredag 07.desember kl 23.59. Etter dette kan man også melde seg på ved fremmøte på løpsdagen dersom kart igjen.
Løpsvgift: Kr 80 ved påmelding ordinær frist. Etteranmelding kr 80+20 = 100.-
Faktura ettersendes for løpere som representerer registrerte o-klubber og idrettslag tilsluttet NOF.  Løpere som løper for bedrift eller privat betaler ved fremmøte. Andre kan også betale ved fremmøte om ønskelig, alt blir notert. Vips eller kan da benyttes.
 
Parkering: Det er  knapt med gratisparkering og parkering generelt, langveisreisende anbefales undersøke på forhånd sine muligheter. Kollektivt/sykkel anbefales hvis mulig.
Nærmeste T-banestasjon er Løren eller Carl Bernes plass. 
OBS! Det finnes antakeligvis  ikke toaletter på samlingsplass, men det blir trolig en bensinstasjon 6-700 meter unna (Trondheimsveien)
 
 
Vel møtt.