Innbydelse

Tid: Lørdag 8. desember kl 13:00

Sted: Oslo sentralurbane strøk- Vålerenga & omegn.

 

Velkommen til det 19'de Ribbe & Loff (sentrum city sprint)

Frammøte: Vålerenga skole, vestsiden.

Start: I nærheten av samlingsplass, Fristart mellom 13 og ca15.                                           (kanskje fra 12:30 dersom alt er klart fra arrangør)

Kartanvisning

Kart: Vålerenga, utgitt 2018 men tidligere kart overlapper også løpsområde.

         Målestokk 1:4500 Ekv 2m (merk målestrokk, norm avvik)

Løype: 3.4km

Klasser: Det er to hovedklasser, Damer sprint(D17) og Herrer sprint(H17). I tillegg er det opprettet egne klasser for H/D -16 og H/D60. Alle løper samme løype, for 16 og 60 års klassene er det valgrfritt om man vil løpe hovedklasse eller aldersklasse.

Påmelding: I eventor innen onsdag 05.desember kl. 23.59. Etteranmelding mulig i eventor frem til fredag 07.desember kl 23.59. Etter dette kan man også melde seg på ved fremmøte på løpsdagen dersom kart igjen.
Løpsvgift: Kr 80 ved påmelding ordinær frist. Etteranmelding kr 80+20 = 100.-
Faktura ettersendes for løpere som representerer registrerte o-klubber og idrettslag tilsluttet NOF.  Løpere som løper for bedrift eller privat betaler ved fremmøte. Andre kan også betale ved fremmøte om ønskelig, alt blir notert. Vips eller kan da benyttes.
 
Parkering: Det er antakelig knapt med gratisparkering og parkering generelt, langveisreisende anbefales undersøke på forhånd sine muligheter. Kollektivt/sykkel anbefales hvis mulig.
Nærmeste T-banestasjon er Ensjø. Det er ca 1km å gå ned Ensjøveien og videre ned Strømsveien så ta av inn Ingeborgs gate.
OBS! Det finnes antakeligvis  ikke toaletter på samlingsplass, men det blir trolig en bensinstasjon/kafe eller tett bush i nærheten..